Nyheter

Stark produktionstakt för råstål

Hittills i år har det i Sverige producerats 4272 tusen ton råstål, vilket är 7 procent mer än motsvarande period 2020. Svensk stålindustri är tillbaka på produktionsnivåerna före krisen.

Under november månad producerades det totalt 402 tusen ton råstål, en minskning på 4,3 procent jämfört med november 2020. Trots denna minskning har den totala råstålsproduktionen i Sverige under januari–november 2021 ökat med hela 7,0 procent jämfört med i fjol. Den sammanlagda produktionen för de elva första månaderna 2021 uppgår till 4 272 tusen ton.

– Jämförelser av enskilda månader kan ofta ge en spretig bild av vart produktionsutvecklingen är på väg. Bilden blir tydligare när vi jämför årets ackumulerade produktion med fjolårets. Min tidigare bedömning, att svensk stålindustri är tillbaka på produktionsnivåerna före krisen, har därför inte förändrats. säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige