Nyheter

Rototec lanserar ett nytt vattenbehandlingssystem för geoenergiborrning

Vanligtvis sker vattenbehandlingen i samband med geoenergiborrning med hjälp av en separationscontainer. Utöver detta lanserar Rototec nu ett nytt reningssystem med två nya containerprodukter: RotoCont och RotoCont+ (patent ansökt).

Med hjälp av dessa containrar i olika storlekar kan man nu erbjuda en lösning för krävande vattenbehandling vid sidan av den sedvanliga vattenbehandlingen med en vanlig separationscontainer.

RotoCont och RotoCont+ är mycket enkla att använda och de har kapacitet att rena även stora vattenmängder beroende på behoven inom projektet.

– RotoCont och RotoCont+ bygger på vattenbehandlingsteknik med avskiljare som vi har utvecklat. Denna teknik är utformad för att separera vatten från de minsta partiklarna, beskriver Hannu Puolitaival, Fleet Manager, Rototec.

Vid geoenergiborrning behöver borraren trycksatt vatten från fastigheten för att binda dammet som uppstår vid borrningen. Ofta kan vattnet från brunnen vara rent, men missfärgat (färgen kommer från berggrunden), och innehålla färgad stendamm och sand. Innan vattnet infiltreras i marken måste det behandlas i en separationscontainer som avlägsnar stenmjöl från vattnet. Nu kan vattnet renas med bättre resultat med hjälp av RotoCont eller RotoCont+-containrarna, när det ställs höga krav på vattenbehandlingen och man måste separera de minsta partiklarna och få bort grumligheten.

– Miljöskydd och klimat är mycket viktiga för oss och i vårt arbete gör vi allt vi kan för att arbeta säkert. Koldioxidneutral geoenergi minskar Co2-utsläppen redan i dagsläget, men vi arbetar också med andra miljöfrågor, såsom noggrann vattenbehandling. Vi har alltid varit noga med att följa alla föreskrifter och standarder i vattenbehandlingen. Utöver detta kan vi nu erbjuda en lösning för vattenbehandling med extra höga krav, avslutar Alexej von Bagh, CEO, Rototec.