Nyheter

ONE Nordic säkrar ramavtal med E.ON

E.ON har valt att lösa in en förlängningsoption på 2 år gällande ONE Nordics nuvarande fyraåriga huvudentreprenadavtal avseende lokalnätstjänster i Kronoberg och Kalmar/Blekinge, vilket innebär att ONE Nordic har säkrat avtalet i regionen fram till sista januari 2026. ONE Nordic befäster och stärker därmed sin position och närvaro i regionen än mer.

I huvudentreprenaden ingår drift, felavhjälpning och underhåll samt om- och nybyggnationer av E.ON:s elnät och nätstationer. Härtill ingår beredskap 24/7 och organisation och resurser vid så kallade storstörningar samt andra kringtjänster.

– ONE Nordic har visat att vi har förståelse för E.ON:s mål och utmaningar i framtiden. Vårt strategiska fokus på och hårda arbete med operativ effektivitet och SLA (service level agreement) motsvarar E.ON:s förväntningar. Att E.ON väljer att tilldela oss denna option tar vi som ett kvitto på hur nöjda E.ON är med ONE Nordic som leverantör. Jag vill tacka alla våra medarbetare där ute som med stort engagemang och affärsfokus gör ett fantastiskt arbete varje dag, säger ONE Nordics vd Jonas Arvidsson.

– ONE Nordic är sedan många år tillbaka en betydande leverantör till oss i olika geografiska områden. De är en engagerad leverantör med stor teknisk kompetens, erfarenhet och god leveransförmåga. Vårt mål är att våra kunder ska känna sig trygga med att oplanerade strömavbrott samt att driftstörande fel och brister snabbt åtgärdas och att nya lokalnätsentreprenader utförs på ett fint sätt som innebär så lite driftstörningar som möjligt för slutkund. Med ONE Nordic som leverantör litar vi på att vi kan uppnå det målet och är glada för att vi redan nu är överens om att förlänga nuvarande avtal för fortsatt utvecklande samarbete, säger Peter Niklasson, Programansvarig för Ramavtal på E.ON Energidistribution.