Nyheter

Epiroc förvärvar chilensk leverantör av intelligenta gruvlösningar

Epiroc har förvärvat Mining Tag S.A., ett chilenskt bolag som tillhandahåller sensorbaserade lösningar som stärker säkerheten och produktiviteten i gruvor genom att göra verksamheten smartare.

Mining Tag, med säte i Santiago, Chile, utvecklar och implementerar sensorbaserade lösningar som möjliggör övervakning, automation och processförbättringar för gruvdrift.

Lösningarna används framförallt i underjordsgruvor. Bolagets erkända lösningar inkluderar MT OneMine för ökad produktivitet och MT Guardian för förbättrad säkerhet. Mining Tag är verksamt i flera länder i Latinamerika, har cirka 120 anställda och hade intäkter under 2020 på cirka MSEK 65.

– Intelligenta gruvlösningar är framtiden, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef. Tillsammans med det innovativa teamet på Mining Tag kommer vi att stärka vårt smarta digitala erbjudande till kunder i Latinamerika och andra delar av världen.