Nyheter

Vattenfall visar upp sitt fossilfria arbete med Powerwalks

En ny Sifo-undersökning från Vattenfall visar att pandemin har gjort svenskarna mer miljömedvetna. Dessutom anser en tredjedel att energibolagen har störst ansvar i omställningen till en fossilfri framtid.

Med den nya utflyktsguiden Powerwalks vill Vattenfall visa upp projekt och initiativ som alla på något sätt bidrar till just detta.

Med den nya digitala utflyktsguiden vill Vattenfall ta med sina kunder ut till alla de spännande områden där omställningen mot en fossilfri framtid pågår, genom fossilfri elproduktion, minskade utsläpp och naturvårdsinsatser.

Exempel på besöksmål är Olidan i Göta älv som var statens första vattenkraftsanläggning. Eller kanske åka norrut och besöka Vattenfalls värnområde Messaure, som även ingår i EU:s nätverk för värdefull natur. Totalt finns 82 olika platser att uppleva med hjälp av guiden.

– Vårt fortsatta arbete mot en fossilfri omställning hade inte varit möjligt utan våra kunder. Powerwalks är ett sätt för oss att visa upp det arbete som har gjorts, och som görs hela tiden. Bland annat genom våra många fossilfria energikällor och industrisamarbeten. Du som kör elbil i sommar kan dessutom stanna till vid någon av våra laddplatser utmed vägarna och tanka med fossilfri el, säger Johanna Forslund, privatmarknadschef på Vattenfall.

Vattenfalls undersökning, genomförd av Kantar Sifo, visar att hela 77 procent av svenskarna vill tillbringa mer tid i naturen. I samma undersökning uppger fyra av tio att pandemin har gjort dem mer miljömedvetna. Powerwalks blir ett enkelt sätt att kombinera naturvistelser med kunskap om Vattenfalls energisatsningar, som blir möjliga genom alla kunder som har fossilfria elavtal.

– Under Vattenfalls 112 år har vi som statligt ägt bolag varit en viktig del av Sveriges energiförsörjning. Utan att då 1909 veta om det så byggde vi starten för fossilfri elinfrastruktur. Vi har verksamhet och projekt i stort sett i hela landet och då känns det bra att kunna tipsa utflyktssugna om energigivande platser att besöka, där vi dessutom jobbar för en fossilfri framtid, säger Lasse Ejeklint, Klimatcoach på Vattenfall.