Nyheter

När upptäcktes radongasen?

För att ta reda på när radongas först upptäcktes måste vi gå tillbaka till 1500-talet när man började studera orsakerna till sjukdomar bland gruvarbetare i Sachsen och Böhmen. Lungsjukdomar var vanliga bland dessa gruvarbetare, och det är tydligt att radongas ofta var orsaken till dödsfall.

I slutet av 1800-talet började en ny era inom fysiken. Namn som Marie Skłodowska Curie, Röntgen, Becquerel, Max Planck, Einstein med flera bidrog stort till utvecklingen och förståelsen inom området. Upptäckten av radioaktivitet var en viktig upptäckt.

Marie Curie upptäckte tillsammans med sin man, Pierre Curie, två nya grundämnen: radium och polonium. Viss strålning kom från grundämnet radium (isotopen Ra-226), och två forskare började studera den: Ernest Rutherford och Friedrich Dorn. Dorn var främst fokuserad på analysen av radiums sönderfallskedja. Rutherford observerade på sin sida att den gas som avges från radium också var radioaktiv. Därför är det inte klart vem som var först att upptäcka radon. I den vetenskapliga världen har man dock använt namnet radon sedan år 1923.

Radongas i hemmet uppmärksammades på 1980-talet

Hälsoeffekterna av radonexponering i gruvor är allmänt kända sedan en längre tid men riskerna med radonexponering i våra hem blev inte en stor fråga förrän i mitten av 1980-talet.

Det finns bland annat ett berömt fall där Stanley Watras som arbetade vid ett kärnkraftverk i Pennsylvania, utlöste strålningsdetektorn för anläggningen när han kom in. Intressant nog var kärnkraftverket då inte i drift utan under uppbyggnad. Vad orsakade då utslaget i strålningsdetektorn när Stanley kom in i anläggningen? Ytterligare undersökningar avslöjade att han hade höga radonnivåer i sitt hem.

Sedan dess har forskning visat att radon är den näst största orsaken till lungcancer (efter rökning). År 1988 klassificerade IARC radon som en ”human carcinogen type 1”. Även den europeiska koden för lungcancer inkluderar exponering för radon. Nyligen fastställde Euratoms grundläggande säkerhetsstandarddirektiv (EURATOM BSS 59/2013) en referensnivå på 300 Bq/m³  för både allmänheten och arbetstagare.

För mer information om radon och radonmätning besök:

www.radonova.se