Nyheter

Sveriges första vattenkraftverk med batterilagring

I Jämtkrafts Granboforsens vattenkraftverk pågår just nu tester av hur turbinerna reagerar på en snabb ändring av frekvensen i elnätet. Tanken är att till hösten installera batterier, som kan stötta elnätet vid störningar och säkra en normal drift.

I Granboforsens vattenkraftverk pågår därför ett projekt där målet är att installera batterier som kan kliva in och kortvarigt skjuta på en extra effekt, innan själva turbinerna hunnit med att dra på. Sedan tidigare sker en ombyggnation av kraftverket och medan man ändå är igång, passar man på att installera batteri-systemet.

– Vi omvandlar Granboforsen till ett hybridkraftverk och kopplar på en batterilagring på kraftverket. Vi uppgraderar det helt enkelt, säger Susann Handler, som är projektledare.

Granboforsens vattenkraftverk kommer när batterierna är på plats att vara ett av Sveriges första vattenkraftverk kombinerat med batterilagring. Första delen av projektet handlar om att testa hur turbinerna reagerar på avvikelser i kraftsystemet.

– Vi gör mätningar för att ser hur kraftverket beter sig och hur snabbt det reagerar på en ändring i frekvensen. Vi lurar kraftverket att det är en störning och försöker förstå hur det då beter sig, berättar Robert Hugosson, utvecklingsingenjör.

Eftersom batterierna som kommer att installeras är så snabba kommer hybridkraftverket i Granboforsen troligtvis att uppfylla kraven för den allra senaste stödtjänsten, som är en snabb frekvensreserv, FFR, där hela den sålda volymen ska kunna aktiveras på cirka en sekunds för att stötta systemet med effekt innan FCR-D har hunnit aktiveras. Det blir i sådana fall en alldeles ny tjänst för Jämtkraft eftersom inget av kraftverken är snabbt nog idag för att medverka på FFR-marknaden.

Behovet av lagringstjänster ökar

Både Robert Hugosson och Susann Handler ser att behovet av den typen av tjänster kommer att öka med tiden eftersom behovet av el ökar i takt med elektrifieringen.

Men att ansluta batterier till vattenkraftverket handlar inte bara om en uppgradering och om att nå in på en ny marknad. Det fyller även fler funktioner.

– Att variera driften upp och ner sliter på kraftverket. Om batterier används i första hand för de snabba variationerna minskar slitaget. Dessutom har det klara miljöfördelar eftersom vattennivåerna, som annars höjs och sänks snabbt och därmed påverkar miljön kring magasin och utlopp, kommer att kunna hållas mer stabila, förklarar Susann Handler.