Nyheter

Assemblin säljer till Momentum Group

Genom en inkråmsöverlåtelse säljer Assemblin El verksamheten i tre elektromekaniska verkstäder med en sammanlagd årsomsättning om cirka 90 MSEK och 45 medarbetare till Momentum Group.

De aktuella serviceverkstäderna finns i Örebro, Gävle och Göteborg har sitt ursprung i NEA-verkstäder (Närkes Elektriska) som etablerades på 1950-talet. De har utvecklats mycket positivt som en del av Assemblin och har ett gott rykte på marknaden. Transaktionen innebär att Assemblin El renodlar sin verksamhet kring sin kärnverksamhet inom service- och installationsuppdrag.

– Vi är mycket nöjda med verkstädernas utveckling på senare år, men vårt främsta fokus är att utforma, projektera, installera och därefter underhålla olika tekniska system. Därför väljer vi nu att avyttra våra elektromekaniska verkstäder, och vi är glada att de nu kan fortsätta sin resa i en renodlad industriservicekoncern. Jag är övertygad om att detta blir en bra lösning som gynnar såväl medarbetare som kunder, säger Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef för Assemblin El.

Verkstäderna kommer att drivas som en självständig enhet under nuvarande ledning och ingå i Momentum Groups dotterbolag Rörick Elektriska Verkstad AB. Transaktionen är villkorad av arbetsrättsliga överväganden, och tillträde beräknas ske i april 2021.

– Assemblins elverkstäder har en stark marknadsposition och goda kundrelationer med svensk industri samt ledning och medarbetare med hög kompetens och engagemang. Genom förvärvet kan vi stärka vår servicegrad, kompetens och tillgänglighet för både nuvarande och nya kunder ytterligare – och vi ser mycket goda möjligheter till vidare utveckling tillsammans säger Ulf Lilius, vd och koncernchef för Momentum Group.

Foto: Assemblin

På bilden fr v: Jimmy Norlinder, VD Momentum Industrial AB, Daniel Klerdal, Strategichef Assemblin El