Nyheter

SCIBreak utvecklar svenska tågnätet

SCiBreak AB har valts ut av Trafikverket för att utveckla det svenska tågnätet och förse detta med ultrasnabba strömbrytare. Den totala ordersumman ligger på 38 miljoner kronor, vilket inkluderar utvecklingsarbete, leverans och uppsättning av tio strömbrytare.

Svenska järnvägar har sedan tidigare upplevt högre passagerarantal, vilket i sin tur föranlett mer trafik. Kraftförsörjningssystemen för tågnätet har därför behövt byggas ut, men samtidigt har det funnits behov av att skydda nätet mot kortslutningsströmmar i händelse av fel, vilka kan ge upphov till dyra skador. SCiBreaks ultrasnabba brytare kan bryta felaktiga strömmar innan skadan är skedd.

SCiBreak AB, som grundades 2014 som ett spinoff-företag från KTH, har samlat ett framgångsrikt team i uppbyggnaden av affärsverksamheten. Företaget har vunnit förtroende från flera finansiärer, och bland annat mottagit stöd i tidig fas från EIT InnoEnergy – Europas samverkansbolag inom hållbar energi – med dess affärsutvecklingsprogram, Highway, i kombination med projektfinansiering för produktutveckling.

– Vi är stolta över förtroendet som Trafikverket har visat för oss och vår teknik. Det är en stor milstolpe för oss. Stödet som vi har fått från EIT InnoEnergy ifråga om nätverk och rådgivare, med många årtiondens erfarenhet, har varit extremt värdefullt för att ta oss dit där vi befinner oss idag, säger Staffan Norrga, en av grundarna till SCiBreak och universitetslektor vid KTH.

Kenneth Johansson, VD EIT InnoEnergy Scandinavia, kommenterar:

– Vi är glada över att ha funnits med i ett tidigt skede i SCiBreaks resa och insåg tidigt att uppfinningen hade stor potential. Genom Highway-programmet hjälper vi startupföretag och entreprenörer att skapa framgångsrika, hållbara verksamheter som bidrar med värdefulla lösningar på en global marknad.

Det nya kontraktet är sannolikt bara början för SCiBreak, som har utvecklat en kärnteknologi för att bryta ström som kan användas även för andra applikationer där det finns ett behov av tillförlitliga kraftöverföringsnät med mer kapacitet och längre räckvidd. Potentialen inte minst globalt är betydande.