Nyheter

Internationella kvinnodagen 8 mars – 100 procent av kompetensen

Inför den 8 mars uppmärksammas Internationella kvinnodagen över hela världen. Naturligtvis också inom svensk stålindustri. Med budskapet att industrin inte har råd att gå miste om den resurs som halva befolkningen utgör, slår man ett slag för 100 procent av kompetensen.

– Det är inte kvinnorna, varken som grupp eller individer, som har en utmaning att lösa. Det är vi inom industrin. Det är vårt uppdrag att attrahera människorna med den kompetens som vi behöver. Om vi enbart lyckas rekrytera män till utbildningarna, till våra praktikplatser och våra arbetsplatser – ja då går vi miste om 50 procent av kompetensen. Det har vi inte råd med, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

– Vi önskar att ännu fler unga människor söker sig till tekniska utbildningar. Vi vet att dagens brist på ingenjörer kommer att bli större i framtiden, vilket gör det ännu viktigare för stålindustrin att attrahera både kvinnor och män. Vi behöver 100 procent av kompetensen för att säkerställa industrins innovationskraft och ständiga förnyelse, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

– Vi behöver kanalisera det stora intresset och engagemanget för en hållbar samhällsutveckling som många unga kvinnor och män visar. För den som vill göra skillnad för klimatet och arbeta för teknikskiften, är svensk stålindustri en bransch att söka sig till, säger Helén Axelsson, energi- och hållbarhetsdirektör på Jernkontoret.

– Vi gillar verkligen illustrationen av vår stålkvinna. Hon symboliserar en vanlig kvinna, med kunskap, intressen och ett engagemang som gör att hon kan göra ett bra jobb och utvecklas i stålindustrin. Det vi inte vill är att spä på bilden av att en kvinna, eller en man, måste besitta superkrafter. Istället vill vi skicka en tydlig signal om att vi vill attrahera och behålla människor med rätt kompetens, säger Maja Boström, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Den 8 mars (och alla andra dagar) behöver svensk stålindustri visa att branschen berikas av mångfald.

Bilden:
Stålindustrin berikas av mångfald.
Bild: Pia och Hans Nordlander, BildN