Nyheter

Industriteknisk utbildning startar i Arvika

Svensk industri skriker efter kvalificerad arbetskraft samtidigt som många står utan jobb. Nu startar utbildningsföretaget Lernia industritekniska utbildningar i 13 städer, bland annat i Arvika. Utbildningen kommer bland annat resultera i fler CNC-operatörer, svetsare, gasskärare, maskinoperatör, produktionstekniker, servicemekaniker och industriplåtslagare.

Den svenska industrisektorn går på högvarv. Snabb teknikutveckling medför både nya arbetsuppgifter och nya kompetensbehov. På många platser runt om i landet råder det stor brist på kvalificerad arbetskraft, något som står i vägen för företag som vill anställa, växa och modernisera.

Enligt en rapport från Teknikföretagen måste tre av fyra teknikföretag anpassa sin verksamhet efter kompetensbristen i branschen. Utmaningen idag är att de individer som står utan jobb ofta inte har den kompetens eller utbildning som näringslivet efterfrågar. Utbildningsföretaget Lernia har nu vunnit en upphandling från Arbetsförmedlingen och startar i år utbildningar i industriteknik i 13 städer, däribland i Arvika.

– Behovet av utbildad personal är stor inom industrin och där kommer de nya industritekniska utbildningarna att kunna bidra till att överbrygga klyftan mellan personer som behöver ett arbete och det industrin efterfrågar, säger Anders Hvarfner, divisionschef Lernia Utbildning.

Syftet med utbildningen är att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft inom området samt korta ledtiden till arbete för arbetssökande som har behov av en grund- eller påbyggnadsutbildning. Utbildningar inom flera olika yrkeskategorier ryms inom den industritekniska utbildningens paraply, däribland CNC-operatörer, svetsare, gasskärare, maskinoperatör, produktionstekniker, servicemekaniker och industriplåtslagare. Utsikterna till arbete efter genomförd utbildning är mycket goda.

Det går redan nu att anmäla sig till de industritekniska utbildningarna som startar löpande.

Bild Michael Schwarzenberger från Pixabay