Nyheter

Fortsatt satsning på BioVentureHub

Vinnova och Västra Götalandsregionen fortsätter sin gemensamma satsning på AstraZeneca BioVentureHub i Mölndal. BioVentureHub är en unik innovationshub för små och medelstora företag inom life science som nu får fortsatt finansiering med drygt 30 miljoner kronor över den kommande femårsperioden.

Vinnova stödjer med drygt 20 miljoner kronor och Västra Götalandsregionen med 10 miljoner kronor.

– Jag är imponerad av hur AstraZeneca BioVentureHub har utvecklats till en unik, kreativ och konkurrenskraftig innovationsmiljö. Jag ser fram emot att vår gemensamma fortsatta satsning gör det möjligt för BioVentureHub att utvecklas och bidra långsiktigt till att Sverige fortsätter vara en ledande Life Science-nation, säger Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova.

– Vi är tacksamma för den fortsatta satsningen från Vinnova och Västra Götalandsregionen. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit tillsammans under de första fem åren. Nu lyfter vi blicken mot framtiden för att se hur BioVentureHub kan underlätta för banbrytande digitala hälsolösningar som kommer patienterna till godo, säger Magnus Björsne, VD för AstraZeneca BioVentureHub.

– I AstraZeneca BioVentureHub får företagen tillgång till forskningsresurser, samarbeten och innovationsmiljöer som de aldrig skulle kunna bygga upp själva. En kompetensväxling blir möjlig genom tät samverkan som gynnar såväl Västsverige, Sverige som branschen i stort. Life science är en av våra viktigaste exportbranscher och som region vill vi bidra till en positiv branschutveckling och till en stark samverkan mellan våra innovationsstödjande aktörer, säger Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Med fortsatt finansiellt stöd från VGR och Vinnova samt medfinansiering från AstraZeneca kommer BioVentureHub kunna fortsätta fungera som plantskola för forskningsföretag brett inom life science. Offentliga och privata aktörer påbörjade samarbetet med AstraZeneca redan 2015, som då öppnade upp såväl laboratorieytor som kontor och andra forskningsresurser för mindre företag, utan att erhålla rättigheter till forskningsresultaten eller ägande i bolagen. I den nya nationella strategin för life science nämns BioVenturehub som ett exempel på hur regeringen ser att samverkan kan se ut med industrin för att utveckla innovationshubbar.

Om AstraZeneca BioVentureHub:
AstraZeneca startade BioVentureHub 2014 och haft finansiering av Vinnova och VGR sedan 2015. BioVentureHub är ett öppet ekosystem för innovation och för att stärka konkurrenskraften och dynamiken i life science-industrin. Baserat på en innovativ offentlig-privat partnerskapsmodell ger BioVentureHub små och medelstora företag och akademiska grupper från Sverige och utomlands en unik möjlighet att samlokalisera med och utnyttja kraften från AstraZenecas forskare och faciliteter i världsklass, samt att samverka tät med varandra. Där finns idag 29 små och medelstora bolag, samt en akademisk grupp.

Bild av Gerd Altmann från Pixabay