Nyheter

Unikt batterilager byggs i Uppsala

Uppsala kommun växer snabbt vilket innebär ett ökat behov av el. För att möta det och göra Uppsalas fortsatta expansion möjlig bygger Vattenfall Eldistribution Nordens största batterilager i Gränby, stort som en halv fotbollsplan och med kapacitet att driva all gatubelysning i kommunen.

Stabil tillgång till el är en förutsättning för att Uppsala ska kunna växa hållbart även i framtiden. Liksom många andra kommuner har Uppsala tidvis en hög belastning i elnätet, framför allt kalla vinterdagar när industrier går för fullt och vi värmer upp våra hus. Då kan det uppstå en kapacitetsbrist, det blir med andra ord trångt i ledningarna.

Genom att Vattenfall Eldistribution nu bygger Sveriges största batterilager i Uppsala kan utmaningarna i elkapacitet minska. Ett batterilager är som en gigantisk powerbank som laddas upp när elen inte behövs och laddas ur när behovet är stort.

– Det här kommer att vara en viktig avlastning för vårt ansträngda elnät. Vi behöver göra mycket för att minska kapacitetsbristen de kommande åren och innovationer likt denna behövs på vägen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun.

Att bygga elnät tar tid, det är ett långsiktigt arbete med långa tillståndsprocesser innan arbetet kan påbörjas. Batterilager går snabbare att bygga och är en av flera lösningar fram till dess att elnätet är utbyggt.

– Det här är obruten mark för oss och vi har mycket att lära oss om batteriets användningsområden. Det är ett innovationsprojekt. säger Arne Berlin, projektansvarig, Vattenfall Eldistribution AB.

Vattenfall bygger, driftar och underhåller batterilagret som kommer att tas i drift i hösten 2020. Det här är ett av flera initiativ för att lösa kapacitetsbristen i Uppsala, inom kort kommer ytterligare initiativ presenteras.

Bilden:
Vattenfalls batterilager i Uppsala.
Bild: Vattenfall Eldistribution