Nyheter

Expertteam från Omexom löste akut kabelfel för Gotland

När en del av strömkabelförbindelsen till Gotland fick allvarliga grävskador kunde Omexom, tack vare en av sina avdelningar med expertkompetens på kabeltypen, rycka ut snabbt för att undgå en kritisk situation för öns 60 000 invånare, turister och företag.

Det var i slutet av november som tre av strömkablarna på landsidan skadades i samband med grävarbete. Kablarna, 132 kV, från 1980 är en äldre typ av PEX-kablar, något som kräver särskild kompetens för att hantera. I Omexoms globala nätverk finns bred expertis, och en av deras norska avdelningar, HV Cable, har specialistkompetens på underhåll av just denna typ av högspänningskablar.

– Därför har vi också hela Europa som arbetsfält, vi är en av väldigt få som kan ta oss an den här typen av arbeten. Vi reparerar och underhåller allt inom PEX-kablar, från 33kV till och med 170kV. Detta inkluderar också skarvning av kablar med olika kabelprofil, säger avdelningschefen Lars Welde-Sannum.

Denna kabelskada är ett bra exempel på den typ av beredskapsuppdrag som avdelningen tar sig an. Det handlar om att kunna förflytta sig med kort varsel, och att hela tiden ha kompetent bemanning tillgänglig. Särskilt för Omexom Norge HV Cable är att de har beredskapslager med material som reservkablar och alla nödvändiga verktyg för att hantera fel som behöver åtgärdas med kort varsel. Det gäller för såväl olje- och PEX-högspänningskablar.

– Detta gör totalt sett att avbrottstiden för kunden blir så kort som möjligt. När hela samhällen på öar, såsom Gotland, drabbas är det särskilt kritiskt eftersom alternativ kraftförsörjning ofta är svårt, säger Lars Welde-Sannum.

För att arbetet ska kunna genomföras måste HV Cable ha tillgång till konstruktionsdata för den aktuella kabeln och för att analysera kabelskadan.

– Då kan vi börja med planläggningen av arbetet på väg till platsen där vi ska utföra jobbet. I Västervik samarbetade vi med lokala entreprenörer som utförde schaktarbetena runt kablarna, dränerade området och lade ett provisoriskt golv som vi kunde stå på medan vi utförde kabelarbetet, under ett tag som vi byggde i Västervik. Vi hade dessutom med oss ett eget tält. Ett väl fungerande samarbete med kunden sparar värdefull tid, något som förstås är avgörande i kritiska situationer som denna. För vår del handlar det om att vara förberedda – både med kompetent bemanning och tillgängligt material, säger Lars Welde-Sannum.

Bilden:
Arild Wold och Richard Sjølie från Omexom i färd med att ta hand om två av de skadade kablarna.
Bild: Omexom