Nyheter

Marcus Wallenberg-prisets unga forskare fick en inblick i Stora Ensos innovationer

På onsdagen var 35 unga forskare från Sverige, Finland, Norge, Kanada, Österrike, England, Tyskland och Slovenien på besök vid Stora Ensos innovationscenter i Stockholm.

Forskarna har blivit antagna till Marcus Wallenbergprisets ”Young Researchers’ Challenge”, ett tredagars arrangemang i anslutning till prisutdelningen av Marcus Wallenbergpriset. De unga forskarna har ett gediget program och får möjlighet att delta vid prisceremonin, banketten, symposium, studiebesök och även presentera sin egen forskning.

Marcus Wallenbergprisets ”Young Researchers’ Challenge” arrangeras årligen och alla deltagare är under 35 år. Syftet är att ge unga forskare inspiration och möjlighet att knyta värdefulla kontakter.

Vid Stora Ensos innovationscenter fick de en inblick i företagets forskning om nya innovativa produkter från skogen.

De fick ta del av koncernens övergripande innovationsarbete, företagets satsning på korslimmat trä (CLT) och även mer detaljerad information om pågående forskning inom cellulosa för hygienprodukter, lignin och processmodellering. Per Lyrvall, Jessika Szyber, Ashar Zafar, Gisela Cunha och Christian Ehn från Stora Enso var de som höll presentationer under besöket.

Årets Marcus Wallenbergpristagare har lagt den vetenskapliga och tekniska grunden för utvecklingen av korslimmat massivträ, CLT.

Korslimmat massivträ, CLT, är förklaringen till det stigande intresset för riktigt höga trähus runt om i världen. Professor Gerhard Schickhofer vid Institutet för timmerteknik och träteknologi på Tekniska universitetet i Graz, Österrike, har lagt den vetenskapliga och tekniska grunden för utvecklingen av korslimmat massivträ, CLT. Han belönades med Marcus Wallenbergpriset 2019 på 2 miljoner kronor. Prisutdelningen ägde rum 7 oktober i Stockholm.

Bilden:
Marcus Wallenbergprisets unga forskare besökte idag Stora Ensos innovationscenter i Stockholm
Foto: STORA ENSO

Mer information om Marcus Wallenbergpriset 2019.