Nyheter

Akademiska Hus största solcellssatsning invigd i Uppsala

Nu har Campus Ultunas nya solcellsanläggningar invigts i Uppsala. Solkompaniet har byggt fem solelanläggningar på totalt 848 kilowatt och de täcker 5 500 kvadratmeter takyta. Tillsammans med befintliga mindre anläggningar på Campus Ultuna kommer solcellerna att producera nära en miljon kilowattimmar solel per år.

– Det här är den enskilt största solcellssatsning som Akademiska Hus gjort sedan vi började med solceller. Satsningen är en viktig del i Akademiska Hus arbete för att uppnå vår nollvision för vårt klimatavtryck, säger Johan Tjernström, affärsutvecklare på Akademiska Hus.

Solelanläggningarna på Campus Ultuna har projekterats och byggts i både rent syd- och i öst-västlig riktning. Det optimerar solelproduktion mot dagens elförbrukning i fastigheterna och har gjort att anläggningarna kunnat byggas större. Solelen är en viktig del i Sveriges lantbruksuniversitets mål att vara helt klimatneutrala till år 2027.

Solelboomen kom till Sverige 2018 och då ökade den totalt installerade mängden solceller med 78 procent enligt Energimyndighetens statistik. Större anläggningar, liknande de Akademiska Hus bygger, ökade på samma nivå.

– Riktigt stora solelanläggningar, som solelanläggningarna i Uppsala, visar att solelboomen fortsätter 2019. Trenden att upphandla ett flertal anläggningar samtidigt, som Akademiska Hus gjort i Uppsala, är tydlig. Det ökar farten i solelutbyggnaden och leder till ökad effektivitet i projekten som gynnar både beställare och utförare, säger Johan Öhnell, ordförande för Solkompaniet.