Nyheter

Modulära lösningar ger skjuts åt automatiserad palltransport

 Som en följd av Interrolls framgångsrika MCP-lösning (Modular Conveyor Platform) introducerar företaget nu en modulbaserad plattform för driven palltransport. MPP-systemet (Modular Pallet Conveyor Platform) använder sig av ett antal komponenter, inklusive tekniska produkter som har testats och provats hundratusentals gånger av användarna.
Den nya transportplattformen är ett perfekt tillägg till Interrolls rullfackssystem Pallet & Carton Flow Storage System.
Pålitlig och effektiv pallhantering blir allt viktigare i moderna varuflöden. I många fall beror detta i första hand på att hålla transporttiderna så korta som möjligt mellan godsmottagning och godsförsändelse, eller mellan lagring, produktion och idrifttagande. Pålitlig pallhantering säkerställer även att dessa transportprocesser är mycket effektiva genom automatisering – samt strömlinjeformar planeringsprocesser, håller nere monteringsbehoven och bidrar till flexibla expansionsalternativ.
Perfekt för automatiserad palltransport
Interrolls nya lösning för systemintegratörer och OEM erbjuder allt detta och mer. MPP är ett utomordentligt mångsidigt palltransportsystem som kännetecknas av dess mycket flexibla modulutformning. I samband med Interrolls beprövade Pallet & Carton Flow Storage System är den nya palltransportplattformen perfekt för att bygga heltäckande pallagrings- och transportlösningar av alla slag och för alla tillämpningar. Till skillnad från flödeslagringssystemet, där pallar buffras i mellanlagringsytor på graviterande rullbanor med hjälp av tyngdkraften, är MPP ett motordrivet transportsystem för pallar. Beroende på tillämpning drivs drivenheten av växel- eller trummotorer, vilket även möjliggör skapandet av rullbanor med trycklösackumulering.
Enkel planering, flexibel design
Det helt modulära systemet kan planeras och ordnas extremt enkelt och bekvämt med Interrolls populära Layouter-verktyg. MPP består av kedje- eller rulltransportörer, liksom ytterligare moduler som transferenheter och vridbord. Unika moduler för specialfunktioner finns också tillgängliga att beställa. Modulerna är optimalt samordnade och helt förmonterade vid leverans för att göra installationen så enkel som möjlig. Dessutom kan systemet ändras eller expanderas otroligt enkelt och kostnadseffektivt vid ett senare tillfälle.
Beroende på transportördesign och valda moduler kan pallar som väger upp till 1 200 kg transporteras med en topphastighet på 0,5 m/s. Delarna i systemet garanteras fungera perfekt inom ett temperaturintervall på -28 till + 40° C, vilket betyder att MPP även kan användas vid låga temperaturer. Beroende på vilket styrsystem som används kan systemet utformas annorlunda, för olika vikter, till exempel med variabel hastighet eller med en integrerad positioneringsfunktion.
Pallinspektionsstationer kan också installeras längs transportören på begäran. Dessa möjliggör kontroll av dimensioner, vikt, skick eller lämplighet hos pallarna på rullbanan. Eventuellt kan ytterligare inspektioner utföras: till exempel för att garantera att endast kompletta lastpallar med intakta varor transporteras på rullbanan.
Utöver detta har Interroll lagt stor vikt vid optimal arbetsplatssäkerhet och en hälsosam arbetsmiljö. Det nya MPP-systemet testades omfattande och utsattes för extrema uthållighetstester och belastningstester innan det introducerades på marknaden. Det uppfyller alla gällande säkerhetsbestämmelser och genererar en ljudnivå på bara 68 dB (A) under drift.
Bilden:
Med MPP (Modular Pallet Conveyor Platform), erbjuder Interroll en flexibel, skalbar och lättinstallerad palltransportlösning.