Nyheter

Sveriges största industriprojekt är byggt med hjälp av SSG Standarder

Utbyggnaden av SCA Östrand, som är en av Sveriges största industriinvesteringar genom tiderna och den största i Norrland någonsin, har skett med hjälp av SSG Standarder.
– I projektet har vi använt oss av våra egna fabriksstandarder och basen för dessa är SSG Standarder, säger Per Asplund projektavdelningschef på SCA.
Genom den omfattande utbyggnaden av SCA Östrand, så fördubblar SCA Östrand sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton (utbyggbart till 1 miljon ton) och får den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen.
I bygget, som just nu är på väg att avslutas, har bland annat ingått ett nytt renseri, en ny indunstning, en ny torkmaskin med två nya balningslinjer, ett utbyggt vattenreningsverk, en ny driftcentral, utbyggnad av gemensamma system och en ny stor fiberlinje. Fiberlinjen är den största i världen enbart för barrmassa.
Välkända bland leverantörerna
– När vi projekterat och gjort våra beställningar inför utbyggnaden, så har vi hela tiden utgått från våra kontrakt, där det tydligt anges att det är SCAs fabriksstandarder som gäller och därmed indirekt även SSG Standarder.
Några större problem kring detta har det aldrig varit med leverantörerna.
– De flesta av våra stora leverantörer är ofta abonnenter på SSG Standarder och de känner till dem väl. Vår egen fabriksstandard gick sedan ut tillsammans med förfrågningarna, säger Per Asplund.
Bra återkopplingar
Vissa lärdomar har även SSGs kommittéer kunnat dra av detta stora industriprojekt.
– I ett sådant här stort projekt testar man saker som kan tydas på olika sätt, vilket inte alltid är optimalt. Vi har därför lyft fram behov av förbättringar och förtydliganden till SSGs kommittéer inom områden där vi sett brister, säger Per Asplund och fortsätter:
– När vi jobbar med löpande projekt brukar aldrig standarderna ifrågasättas av leverantörerna. Men i stora leveranser är det mer vanligt att standarderna ifrågasätts, där leverantörerna gärna vill tolka standarden utifrån sin egen utgångspunkt. Helst vill alla leverantörer alltid utgå från sina egna standarder. Det har även krävts en del för att säkerställa att vår standard går hela vägen fram till huvudleverantörernas underleverantörer och entreprenörer.
Därför har Per Asplund länge strävat efter att i SSG Mekankommitté, där han är ordförande, koppla SSG Standarder mot motsvarande europeiska standarder för att sedan komplettera med förtydliganden och förslag på branschspecifika ”best practice”-lösningar.
Gått enligt förväntningarna
Det tre år långa utbyggnaden av SCA Östrand har gått helt enligt förväntningarna.
– Vi är faktiskt väldigt nöjda. Vi kan säga att vi hållit både tid och budget och vi har inte haft några allvarliga olyckor. Vi är nu på väg upp i uppkörningen enligt den produktionskurva som förväntats. Det som återstår nu i projektfasen är besiktning, där prestandaproven är en del, säger Per Asplund och avslutar:
– Om man tänker till tillräckligt mycket innan, så blir det oftast som man tänkt sig.
Bilden:
Heliosprojektet på SCA Östrand är nyligen avslutat, och SSGs standarder har använts i bygget.
Foto: SCA