Nyheter

Byte till NSK-lager sparar cirka 400 000 euro i malmberednings-anläggning

När en malmberedningsanläggning fick upprepade lagerfel på en luftcirkulationsfläkt vände man sig till NSK för råd. Som en provisorisk motåtgärd tillämpade anläggningen tryckluftkylning i ett försök att minska förhöjda lagertemperaturer, så kravet på en brådskande långsiktig lösning var tydlig.
NSK:s expertteam med tekniker gick igenom tillämpningen som en del av företagets AIP Added Value Programme. I uppdraget ingick en temperaturundersökning av fläkten och lagren, vilket visade att lagren hade monterats felaktigt. Dessutom var överdriven smörjning tydlig, samt otillräcklig tätning.
För att motverka dessa problem rekommenderade NSK byte till företagets högpresterande sfäriska rullager NSKHPS i NSK SNN lagerhus och NSK Labyrinth-tätningar. Detta drag, tillsammans med rekommendationer för korrekt montering, optimala smörjintervaller och kvantitet, skulle bidra till att eliminera anläggningens tidigare problem.
För att testa teorin påbörjades ett årslångt försök där NSK övervakade installationen och implementeringen av de rekommenderade åtgärderna. Resultaten visade inga lagerfel vid någon tidpunkt under tolvmånadersperioden.
NSKHPS-lager är speciellt konstruerade för att klara större belastningar och arbeta vid högre temperaturer, och de ger temperaturstabilitet upp till 200°C. Med dessa förmågor kan användarna nå upp till två gånger så lång driftstid och ökad tillförlitlighet.
Kunden kunde snart dra fördel av ökad produktivitet, minskat underhåll och kunde sluta använda tryckluft som kylning, vilket resulterade i betydande kostnadsbesparingar. Kostnader i tid och arbete på grund av lagerhaverier, liksom kostnaden för tryckluft, innebär att anläggningen nu sparar 393.706 euro per år.
Bilden:
Luftcirkulationens fläktaxel och lagerblocken vid malmberedningsverket.