Nyheter

Marcus Karsten lämnar sin position som divisionschef i Bravida Finland

Efter att ha lagt grunden för Bravidas verksamhet på den finska marknaden lämnar Marcus Karsten sin position som divisionschef i Finland.

– Marcus Karsten har spelat en viktig roll i Bravidas etablering och expansion i Finland. Med förvärven av Peko Group, Halmesvaara Oy och Asentaja Oy har vi skapat en stark plattform för fortsatt utveckling. Nu går Bravida Finland in i nästa fas. Jag vill tacka Marcus för hans insatser, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef för Bravida.

Marcus Karsten har varit divisionschef i Finland och medlem i Bravidas koncernledning sedan 2014. Bravida har inlett rekryteringen av en ny divisionschef och under tiden är Mattias Johansson tillförordnad divisionschef.

Redaktionen