Nyheter

Uppkopplade byggplatser är målet

Luleå tekniska universitet har fått i uppdrag att i samverkan med Linköpings universitet och sju företag från Bygg- och Telecom sektorerna ta fram ett projekt där syftet är att leda en digitalisering av svenska byggplatser, för att effektivisera byggindustrin i Sverige.

I oktober fattar Vinnova beslut om projektet som i så fall innebär 40 miljoner till forskningsprojektet Uppkopplad byggplats.

– Byggbranschen är den industri med lägst digital mognad i Sverige idag. Nu har Sverige chansen att vidga framgångsrik digitalisering av process- och verkstadsindustrin till byggindustrin och därmed öka effektiviteten och hållbarheten inom svensk byggindustri, säger Lars Stehn, professor i träbyggnad vid Luleå tekniska universitet som leder förstudieprojektet som ska landa i projektet, Uppkopplad byggplats.

Produktivitetsutvecklingen i svensk byggindustri är långsam och byggkostnaderna ökar stadigt. Samtidigt växer efterfrågan på nya bostäder i Sverige. Behovet är därför stort inom svensk byggindustri att spara byggtid och minska byggkostnaderna. Branschen behöver även minska energianvändningen, råvaru- och avfallsförbrukningen och koldioxidutsläppen och öka säkerheten för byggarbetare.

a uppkopplad

Digitalisering inom industrin är i sig inget nytt. Många branscher, till exempel processindustrin har använt sensorer, trådlös kommunikation, automatisering och robotar under lång tid. Men inom samhällsbyggnadssektorn är kunskapen om digitalisering generellt låg. Att förstå och tillämpa industriell digitalisering är en central förmåga för byggbranschens aktörer men kunskapen är bristfällig om var, när och hur den ska användas för att ge nytta.

Byggplatsen har särskilda utmaningar när det gäller digitalisering eftersom den är en slags temporär fabrik som till skillnad från process-, verkstads- och bilindustrin, byggs upp och monteras ner, på ständigt nya platser. För alla nya byggprojekt ska en ny byggplats designas, sättas upp, användas och nedmonteras och byggindustrin har svårt att samla in och överföra viktig data mellan olika byggplatser. Byggindustrin blir den sista industrin att nu ta till sig avancerad teknik, som en digitalisering kräver.

– Digitalisering av byggbranschen kommer att förändra bilden av en industri som släpar efter och öka attraktiviteten när det gäller rekrytering. För att lyckas med detta krävs dock en förståelse inom byggindustrin för digitaliseringens möjligheter inom byggsektorn och konkreta exempel på hur digitaliseringen kan användas i praktiken och vilka effekter den har, säger Lars Stehn.

I forsknings- och utvecklingsprojektet Uppkopplad byggplats, som är en testbädd, som startas efter Vinnovas beslut i december 2017, kommer minst sju byggplatser i Sverige, både människor och maskiner att vara online, samtidigt som arbetet pågår för fullt på byggplatserna. Dessa blir uppkopplade mot virtuella labb på bland annat Luleå tekniska universitetet, för att säkerställa kontinuitet och långsiktighet mellan byggplatserna. Sonymobile, Telia, NCC, Skanska, Ahlsell, Cementa och Design Evolution är redan klara att delta i projektet. Förutom Luleå tekniska universitet medverkar även Linköpings universitet. Projektet förutsätter ett nära samarbete mellan bygg- och IKT aktörer och högskolor.

I Uppkopplad byggplats koncentrerar sig forskarna på effektivisering av produktionsprocessen på byggplatsen och försörjningsprocesser som till exempel projektering, prefabricering och logistik. Dessa utgör i dag omkring 50 procent av kostnaderna i ett normalt byggprojekt. Koordineringen av den sammanlänkande produktionen ska kunna ske enklare och effektivare med digitala lösningar och skapa hållbart affärsvärde för alla aktörer.

– På den smarta uppkopplade byggarbetsplatsen kommunicerar yrkesfolk, maskiner, delsystem, komponenter och material med varandra. Kritiska komponenter är försedda med uppkopplade sensorer och inbyggda system för övervakning, automation, styrning och uppföljning av produktionen, liksom efterkontroll och optimering av driften, säger Lars Stehn.

Uppkopplad byggplats är ett projekt inom Regeringens strategiska samverkansprogram som drivs av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Uppkopplad byggplats är en uppväxling av Innovationslabb inom SIP Smart Build Environment och ger en unik möjlighet till samverkan med testbäddar inom IKT och verkstads- och processindustrin.

Medverkande i utformningen av Uppkopplad byggplats från Luleå tekniska universitet är även Kåre Synnes, professor i distribuerade datorsystem och Thomas Olofsson, professor i byggproduktion.

Redaktionen