Nyheter

Norconsult på nya höjder

Norconsult har bokstavligen tagit sin verksamhet till nya höjder genom att satsa på den senaste tekniken, obemannade flygfarkostsystem – drönare. Nu har vi fått tillstånd att använda drönare försedd med kamera i alla våra uppdrag.

I slutet av förra året slog Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom att all fotografering från drönare ska klassas som kameraövervakning. Därför krävs det en ansökan om tillstånd inför varje projekt där drönare försedd med kamera ska användas, om projektet genomförs på en allmän plats. Norconsult har nu fått tillstånd från Länsstyrelsen att använda drönare i alla våra uppdrag.

Snabbare datainsamling och högre detaljnivå
Norconsults Team Kart & Mät har använt drönare vid ett antal projekt, bland annat vid Bastusel kraftstation i Norrland, Stegeborgs slottsruin och Skogskyrkogården i Stockholm. Fördelen med att använda drönare i projekten har varit snabbare datainsamling än med till exempel terrester laserskanning (Man kan även få hög detaljnivå på det framställda materialet, som till exempel en digital höjdmodell och ortofoto (en geometriskt korrigerad flygbild) samt fotorealistisk representation. Det har även varit möjligt att göra inmätningar på de ställen som har varit svåra att nå med terrester laserskanning.

a dronare

Unmanned Aircraft Systems Obemannade flygfarkostsystem eller UAS (Unmanned Aircraft Systems) är en kostnadseffektiv metod för insamling av geografiska data över medelstora områden. De insamlade bilderna kan bearbetas till högdetaljerade och noggranna fotorealistiska punktmoln, 3D-modeller och ortofoton. Tekniken gör det också möjligt att utföra inspektioner av broar, dammar, tak etcetera. Förutom vanliga kameror kan man även använda värmekameror och kompakta laserskannrar.

Redaktionen