Nyheter

Sandvik har tecknat avtal om att avyttra sin verksamhet Process Systems

Sandvik har tecknat avtal om att avyttra Sandvik Process Systems till FAM AB, ägt av de tre största Wallenbergstiftelserna, till ett pris om 5,0 miljarder kronor.

Sandvik Process Systems är en leverantör av industriella processlösningar baserade på avancerade stålband och stålbandsbaserad utrustning, samt processlösningar inom närliggande teknologier. Under 2016 hade verksamheten cirka 600 anställda, en rapporterad försäljning om 1,7 miljarder kronor, vilket representerar 2 % av Sandviks totala intäkter och med en stark rörelsemarginal.

– Detta är ett viktigt steg i Sandviks fokusering på sin kärnverksamhet. Avyttringen skapar ytterligare utrymme för tillväxt och expansion av kärnverksamheten i Sandvik, säger Björn Rosengren, VD och koncernchef i Sandvik.

a svik

– Vi ser fram emot att tillsammans med ledningen och de anställda vidareutveckla Process Systems som ett självständigt bolag med starkt fokus på lönsam tillväxt, säger Lars Wedenborn, VD FAM.

Sandvik Process Systems kommer att fortsätta att rapporteras inom Other Operations i Sandviks finansiella rapportering. Transaktionen förväntas stängas senast i början av 2018 under förutsättning av godkännande från berörda myndigheter. Då affären stängs kommer en substantiell kapitalvinst att genereras och rapporteras i Sandviks finansiella rapportering.

Redaktionen