Tag: verksamhetsområdeschef Distribution på Kraftringen som var tidigt ute med att ansluta sig till projektet