Nyheter

E.ONs projekt SWITCH ger elnätskapacitet till Skåne i vinter

När vintern och kylan kommer närmare ökar också risken för kapacitetsbegränsningar i de skånska elnäten. Idag driftssätts SWITCH, handelsplatsen för nätkapacitet. Den klassiska ekonomiska termen ”utbud och efterfrågan” speglar vad SWITCH, projektet som E.ON driver inom ramen för det EU-finansierade projektet CoordiNet, går ut på.

Företag i Skåne kan välja att ansluta sig till SWITCH för att bidra med kapacitet till elnätet i situationer med hög belastning. Företagen som anslutit sig inför vintern 2019/2020 är Sjölunda värmepumpar, Bornholm Energi og Forsyning, Kraftringen AB, Medicon Village och Ystad Energi AB. Totalt kan aktörerna erbjuda motsvarande 60 megawatts kapacitet till elnätet som mest. Det kan jämföras med hela Ystads förbrukning som är ca 50 megawatt. Projektets första säsongen löper från idag, den 5 november 2019, till och med 30 mars 2020.

När vintern kommer går användandet av el av naturliga skäl upp. Man vill ha det varmt och gott och mer belysning behövs i vårt nordliga land. Skåne har inte så många stora elproduktionsanläggningar som lokalt bidrar med eleffekt. Vissa väldigt kalla dagar kan efterfrågan på el öka så mycket att elnäten inte räcker för att distribuera elen från norr till söder. Då tillfrågas företagen som är anslutna till handelsplattformen SWITCH om dom kan erbjuda sin kapacitet genom att t.ex. stänga av en stor värmepump eller öka sin lokala elproduktion. Många gånger handlar det endast om några kritiska timmar, tills dess att det åter är kapacitet i näten. För detta får företagen ersättning och på så sätt skapas en handelsplats för elnätskapacitet.

– Vi tror att denna typ av marknadsplatser är nödvändiga i ett hållbart framtida elsystem. Det bästa sättet att förstå vilka möjligheter de ger, men också vilka utmaningar och hur de kan lösas, är att testa. Så SWITCH är en möjlighet för oss att testa och lära, säger Åsa Svensson, verksamhetsområdeschef Distribution på Kraftringen som var tidigt ute med att ansluta sig till projektet.

De senaste åren har Skåne haft en allt mer akut kapacitetsbrist. I oktober presenterade regeringen tillsammans med E.ON en lösning som tryggar den kapacitet som regionen behöver fram till år 2024, då Svenska Kraftnät byggt ut stamnätet. Projektet SWITCH är en del av denna lösning.

– Skåne är en region där många företag vill växa och etablera sig vilket är fantastiskt, men även innebär utmaningar för elnätet. Genom projekt som SWITCH tar vi vårt ansvar för att säkerställa att alla våra kunder får den kapacitet de behöver. Vi är glada och stolta att kunna göra detta tillsammans med andra lokala företag som vill bidra till regionens bästa, säger Johan Mörnstam, vd för E.ON Energidistribution.

Vintern 2019/2020 blir den första säsongen då handelsplattformen används. E.ON kommer att utvärdera projektet kontinuerligt för att kunna utveckla SWITCH ytterligare inför kommande år.

Switch skapar en digital marknad

Inom ramen för CoordiNet pågår delprojektet Switch som drivs av E.ON. Projektet syftar till att större elkunder och elproducenter ska ha tillgång till en digital marknad för nätkapacitet, där de som är anslutna kan sänka sin förbrukning eller höja sin elproduktion när nätägaren behöver det. På sikt är målet att möjliggöra tillväxt i regionen genom ett mer effektivt kapacitetsutnyttjande.

Projektet CoordiNet samlar flera viktiga aktörer

Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät startade den 1 januari 2019 ett samarbete i det gemensamma EU-projektet CoordiNet. Syftet är att finna lösningar på den effektbrist som finns på olika platser i det svenska elnätet. Projektet CoordiNet pågår fram till år 2022.

Bilden:
E.ON trycker symboliskt på knappen för att öppna marknadsplatsen SWITCH. Från vänster: Peter Sigenstam – chef för strategi- och affärsutveckling, Linda Persson – affärsutvecklare och Christoffer Isendahl – projektledare för Switch.
Bild: E.ON