Tag: utlysning

BioInnovation stödjer utveckling av biobaserade processer

Dagens företag måste visa att de kan leverera när det gäller både råvaru- och energieffektivitet. Resurseffektiva…Rekordhög budget för nya utlysningar inom EU:s innovationsfond

Svenska företag med innovativa lösningar för minskade växthusgasutsläpp kan nu söka…26 miljoner kronor satsas på metallforskning

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så…552 miljoner till forskning och innovation inom framtidens elsystem

Nu startar Energimyndigheten sitt nya forsknings- och innovationsprogram…17 miljoner kronor till metallforskning – här är de beviljade projekten

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu nära 17 miljoner kronor i programmets utlysning ”Språngbräda till framtidens…Sverige förstärker energisamarbetet med Indien

Energimyndigheten har avsatt 25 miljoner kronor för att stödja samarbetsprojekt mellan svenska och indiska parter inom området smarta elnät….Ny företagsforskarskola

BioInnovation öppnade nyligen en utlysning för doktorandprojekt inom industriella processer. Därmed läggs grunden för en ny företagsforskarskola – som ska ta fram forskningsresultat…Innovationsprogrammet Metalliska material öppnar ny utlysning

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material öppnar nu sin årliga programövergripande utlysning för 2020. Genom denna utlysning finansieras projekt som har potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammets mål, men som inte har passat in i tidigare utlysningar inom programmet. Utlysningen har en budget på 12 miljoner kronor…