Tag: Under måndagsmorgonen har Skogsstyrelsen sammanställt de uppgifter som finns om läget i skogen