Nyheter

Träd som föll i stormen ökar risk för granbarkborre

Stormen som passerade södra Sverige under söndagen bedöms inte ha orsakat några stora skador på skogen, enligt de första bedömningarna. Men de spridda träd som ändå fallit riskerar att öka angreppen av skadeinsekten granbarkborre och behöver därför tas ut ur skogen.

– Det handlar om spridda skurar av träd som fallit i hela regionen och det här riskerar förvärra den svåra situation med angrepp av granbarkborren som vi lever med i dag. Så småningom behöver skogsägaren vara på tå och inte glömma bort liggande träd som annars riskerar locka till sig granbarkborren, säger Mats Carlén, skadesamordnare för region Syd på Skogsstyrelsen.

Borren gillar liggande träd

Under måndagsmorgonen har Skogsstyrelsen sammanställt de uppgifter som finns om läget i skogen efter stormen som kulminerade på söndagskvällen och natten mot måndagen. Det finns inga signaler om att det har fallit några större mängder skog, enligt den första bedömningen, mer än enstaka vindfällen eller mindre grupper av träd. Därför kommer Skogsstyrelsen inte heller att göra någon inventering.

Mot sommaren börjar skadeinsekter att föröka sig och då är det viktigt att de träd som fallit tas ut ur skogen. Liggande träd är mycket attraktiva för granbarkborren som kan föröka sig där och de angrepp som redan är omfattande i södra Sverige riskerar förvärras om inte träden tas ut.

Stora säkerhetsrisker

När det bedöms som säkert att vistas i skogen igen efter stormen behöver skogsägaren se över var det fallit träd. Enligt de regler som finns i skogsvårdslagen för bekämpning av skadliga insekter måste virket vara ute före 1 juli i södra Sverige.

Att arbeta i stormfälld skog är mycket riskfyllt och kräver både specialkunskaper och komplett utrustning. Skogsstyrelsen rekommenderar också att aldrig arbeta ensam.

Bild av LUM3N från Pixabay