Tag: Trots en ökad import på över 40 procent ökade även avverkningen något under 2018