Tag: träbyggindustrin

Rapport från Trämarknaden i Karlstad

Branschorganisationen Svenskt Träs traditionella marknadsseminarium på Trämarknaden i Karlstad den…Svenskt Trä rekryterar ny direktör

Anna Ryberg Ågren, idag VD för Byggmaterialindustrierna, tillträder den 1 december som direktör för branschorganisationen Svenskt Trä. Hon tar över ledarskapet med en gedigen bakgrund…Svenskt Trä: ”Så påverkas trävarumarknaden av det geopolitiska läget”

Det siades om en alltmer balanserad marknad i ljuset av…Produktionsrekord!

2021 sattes produktionsrekord för Sveriges sågverk. Även…Trämarknaden i Karlstad: Rekordhögt intresse när träbranschen träffades

Träindustrin har som många andra branscher påverkats starkt av pandemin och rekord har slagits både vad det gäller låga lager och höga priser. Samtidigt ställs också frågan om hur om de skogspolitiska frågorna, på nationell- och EU-nivå, kommer…Ny ordförande för Svenskt Träs styrelse

Jerry Larsson, affärsområdeschef Wood på SCA Wood, blir ny ordförande för…Produktionsrekord

Med en fortsatt hög efterfrågan på trävaror gör svenska sågverk allt de kan för att möta behovet. Som resultat blev mars den bästa produktionsmånaden…Rekordlåga lagernivåer hos svenska sågverk

När många länder hade svårt att leverera trävaror under 2020 tog Sverige täten. Efterfrågan är nu…Ny ordförande för Svenskt Träs styrelse

I juni beslutades det att Jörgen Lindquist, affärsområdeschef på…