Nyheter

Ny ordförande för Svenskt Träs styrelse

Jerry Larsson, affärsområdeschef Wood på SCA Wood, blir ny ordförande för branschorganisationen Svenskt Träs styrelse.

Jerry Larsson tillträder ordförandeposten i juni 2021.

– Det är en stor ära att ta över som ordförande. Svenskt Trä har ett mycket viktigt uppdrag i att sprida kunskapen om trä, bredda marknaden och öka värdet på vår svenska högkvalitativa råvara. Under det gångna året har många hittat glädje och energi i att ägna sin tid åt olika byggprojekt. Det finns en stor efterfrågan på träprodukter och här ser jag fantastiska möjligheter att sprida budskapet om träets fördelar ännu mer. Speciellt träets klimatnytta, och hur det bidrar till att minska samhällets totala klimatbelastning tycker jag är viktigt att förmedla. Jag ser fram emot att bidra till att sprida kunskapen om trä och alla dess fördelar, säger Jerry Larsson.

Jerry Larsson efterträder Jörgen Lindquist, tidigare affärsområdeschef på Södra Wood, i rollen som ordförande i Svenskt Träs styrelse. Styrelsen har det yttersta ansvaret för vilken riktning Svenskt Trä ska leda sitt arbete.