Tag: till vardags chef för anläggningsinformation vid Stora Enso Fors