Tag: satellitbilder och geografiska data om skogen ska Skogsstyrelsen ta fram kartor som visar var det finns störst risk för angrepp av granbarkborre