Tag: Sandvik har slutfört den tidigare aviserade avyttringen av Drilling and Completions