Tag: Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 4 november