Nyheter

Ja till avtalsplattform från Facken inom industrin

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 4 november.

Den fastställda avtalsplattformen innehåller krav på 3,0 procents löneökningar, fortsatta avsättningar till deltidspension respektive flexpension, åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering samt åtgärder för att främja jämställdheten.

Förbundens förhandlingsdelegationer arbetar nu fram branschspecifika krav och den 20 december kommer de fullständiga avtalskraven att överlämnas till arbetsgivarna. Förhandlingarna förs sedan enligt Industriavtalet med inriktning på att vara avslutade senaste den 31 mars 2020.

Hela den avtalspolitiska plattformen kan läsas på www.fackeninomindustrin.se

Bild av Peter H från Pixabay