Tag: Regeringen vill i stället villkora utnyttjandet av dessa underskott till fördel för en utveckling av elnätssystemet