Tag: QTF har sett svårt sönderrostade system där man har filtrerat ut mer än 100 kg magnetit