Nyheter

QTF TECH TALK Nr 3; syre – korrosion – magnetit

Syret i systemvätska skapar korrosion och leder till magnetit som förstör systemen. Magnetiten sätter sig på rörväggar och försämrar flödet, leder till ”pitting”-korrosion som ger genomrostning och läckage. Den fastnar i pumprotorer, slipar sönder tätningar och leder till pumphaverier. QTF har sett svårt sönderrostade system där man har filtrerat ut mer än 100 kg magnetit.

Fyra stycken tjugotumsfilter filtrerade bort magnetiten som tömdes 1 ggr per vecka i flera månader innan systemet var fritt från magnetit. Flera läckande kylbatterier fick bytas medan några kunde renas med backspolning. Samtidigt avgasades vätskan från syre så att inte ny korrosion uppstod. Effektiv och korrosionsfri systemvätska ska innehålla < 0,5 mg syre per liter systemvätska. Kolla videon nedan!

QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter.

Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

Bilden:
I QTF Tech Talk Nr 3 visar Björn hur magnetit påverkar pumpars rotorer.
Bild: QTF