Tag: PetroBio. Styrelseledamöter som omvaldes för ny mandatperiod var Karin Medin