Tag: ordförande Gösta Gustavsson (C) och vice ordförande Rebecka Hovenberg (MP)