Nyheter

Tekniska verken: ”Låt energisektorn bli en motor för den svenska omstarten”

God tillgång till energi är en förutsättning för tillväxt i hela samhället. Då majoriteten av de svenska energiföretagen ägs av offentliga aktörer finns dessutom ett tydligt fokus på samhälls-och klimatnytta. Det skriver Tekniska verkens ordförande Gösta Gustavsson (C) och vice ordförande Rebecka Hovenberg (MP), som lägger fram fem förslag för en omstart med energifokus efter pandemin.

”Energisektorn har mycket goda förutsättningar att fungera som motor för den svenska omstarten. Bara de kommunägda energibolagen investerar i dag omkring 5 miljarder kronor per år. Förutom att generera arbetstillfällen är god tillgång till energi en förutsättning för tillväxt i hela samhället. Då majoriteten av de svenska energiföretagen ägs av offentliga aktörer finns ett tydligt fokus på samhälls-och klimatnytta. Förutom att producera energi bedriver många energiföretag verksamhet inom en rad andra områden som exempelvis bredband, energieffektivisering och elbilsladdning. Det ger oss goda möjligheter att kanalisera satsningar som gynnar flera olika samhällssektorer samtidigt.”, skriver man i ett inlägg i Dagens Samhälle.

Två punkter i debattörernas inlägg:

”Det behövs ett fortsatt stöd för utbyggnaden av laddinfrastruktur för elfordon. Andelen elbilar är fortfarande liten på svenska vägar och marknaden för elbilsladdning klarar ännu inte att stå egna ben,

biogasmarknadsutredningens förslag måste genomföras. Förutom klimatnytta skapar svensk biogasproduktion lokala arbetstillfällen samtidigt som vi kan nyttiggöra förnybart avfall i cirkulära flöden. Med biogasmarknadsutredningens förslag kan produktionen öka från dagens 2 TWh till 10 TWh per år vilket motsvarar en utsläppsminskning på mer än 1,5 miljoner ton koldioxid per år.”

Läs hela debattinlägget här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-energisektorn-bli-en-motor-den-svenska-omstarten-33687