Tag: Marknadsaktörerna visste redan före helgen att priserna skulle bli ovanligt låga