Nyheter

”Dennis” sätter nordiskt vindkraftsrekord

”Dennis” svepte in över Norden förra helgen och resulterade i en hel del oväder i stora delar av Nordeuropa. Mycket nederbörd, vind och höga temperaturer fortsätter att pressa elpriserna i Norden – i alla fall på kort sikt.
Det här skriver Entelios.

Stora mängder vindkraft bidrar till att öka överskottet i resursbalansen. Höga temperaturer gör att vi förbrukar mindre el. Överskottet är nu det största Norden har upplevt på 15–20 år och bidrar i allra högsta grad till att påverka elpriserna framöver.

Den gångna helgen sattes det nytt vindkraftrekord i Norden, där 1/3 av all kraftproduktion i Norden kom från vindkraft. Utöver det importerades även billig vindkraft från Tyskland, som hade för mycket kraft på söndagen och därmed hade negativa priser igen.

Marknadsaktörerna visste redan före helgen att priserna skulle bli ovanligt låga, något som bidrog till att kärnkraften i Sverige drog ner produktionen en smula och istället ägnade helgen åt en del underhåll som det var dags för.

Reducerad export till Sverige

Stormen fick även ett fartyg som låg för ankar utanför Slagentangen i Oslofjorden att komma på drift och orsaka skador på elkablarna som går över fjorden. Dessa undervattenskablar är viktig infrastruktur för Oslos elförsörjning och för vidare export av el till Sverige. Omfattningen av skadorna är fortfarande inte klarlagd och vi vet därför inte hur länge flödet mellan Norge och Sverige kommer att vara reducerat. Vi ser redan nu att prisskillnaden mellan Norge och Sverige har ökat, något som kan bero på kabelincidenten.

Veckans siffror:
Hydrologisk balans: + 28,2 TWh (+ 3,5 TWh)
Systempris: 12,40 €/MWh (- 3,92 €/MWh)
Terminspris YR-21: 27,60 €/MWh (+ 0,75 €/MWh)

Bild: Entelios