Tag: klimatpåverkan

Hercules Grundläggning först med EPD för återbrukad spont

Som första grundläggningsföretag i Sverige har nu NCC:s dotterbolag Hercules…Norrländskt skogsbruk minskar Sveriges klimatpåverkan

Världen står inför stora utmaningar. Användningen av fossila råvaror som olja och kol leder t…Metanförlusterna styr biogasproduktionens klimatpåverkan

Inom projektet Minskade metanemissioner från lantbruksbaserad biogasproduktion har man…Lindab lanserar ventilationsprodukter i återvunnet stål

Lindab tar ytterligare ett steg mot att minska klimatpåverkan från sina produkter genom att erbjuda…Energimyndigheten backar – alla bränslebolag ska lämna miljöinformation om sina drivmedel

Energimyndigheten har låtit mindre leverantörer slippa att redovisa sina drivmedels klimatpåverkan och ursprung. Gröna Mobilister menar att detta….Ny rapport: Standardisering för stålprodukters klimatpåverkan

Jernkontoret publicerade i veckan en slutrapport från den Vinnovafinansierade utredningen av standardiseringsbehov…Skogsgödsling motverkar växthuseffekten och ökar lönsamheten

Kväve är ett viktigt näringsämne för alla levande organismer. I Sverige är kvävebrist den faktor som nästan alltid…Stor potential för återvinning av kritiska råmaterial

I dagsläget återvinns endast en mycket liten del av de kritiska råmaterial…Nu blir det enklare att ta fram miljövarudeklarationer för sågverkens produkter

Ett nytt verktyg som IVL har tagit fram på uppdrag av Svenskt Trä gör det enklare att ta fram miljövarudeklarationer…Ny modellering visar hur Nordens energisystem blir klimatneutralt

tsläppen måste minska femfaldigt de kommande tio åren om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli klimatneutralt. Starkare elnät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter, men…Euro Mine Connect – tekniska landvinningar visades upp på konferens

Euro Mining Convention bjöd på ett brett urval presentationer med hög aktualitet. Ett flertal nya teknologier visades upp och diskuterades. Som alltid numera berörde flera av dem klimat- och miljöproblem….Kungsmässans tak i Kungsbacka får solpaneler

Det är med stolthet vi kan presentera nyheten att en tredjedel av Kungsmässans tak ska täckas av solpaneler. Den nya anläggning som i dagarna installeras kommer att producera hela 235 000 kilowattimmar el varje år. Det motsvarar…Unikt samarbete i träindustrin för ökad konkurrenskraft

Branschorganisationen Svenskt Trä har startat ett utvecklingsarbete inom träindustrin som…Åtta av tio tycker att det är viktigt att svenska företag väljer förpackningsmaterial med lågt klimatavtryck

En ny Sifoundersökning visar att fler än åtta av tio tycker att det är…