Tag: Johan Nihlén är vd och Mikael Abbhagen står för designfokus och estetiken