Tag: illsammans med svensk anläggnings- och IT-industri skapa ett standardiserat datautbyte mellan olika stödsystem ute i industriernas anläggningar