Tag: I samband med förvärvet 2017 gjordes en plan för utveckling av verksamheten. Första steget togs under 2018 och nu är det dags för det andra steget