Nyheter

Bergs Timber investerar i Vimmerby

Bergs Timber satsar på sågen i Vimmerby. I samband med förvärvet 2017 gjordes en plan för utveckling av verksamheten. Första steget togs under 2018 och nu är det dags för det andra steget.

Bergs Timber förvärvade Vimmerbysågen 2017. I anslutningen till förvärvet gjordes en plan för modernisering och ökad lönsamhet. Första steget i planen genomfördes sommaren 2018 då såglinjen byttes ut, vilket har gett goda effekter på resultat och nyckeltal.

Styrelsen har nu beslutat om att gå vidare med steg två i planen vilket innebär en investering med 30 miljoner i ny kamerateknik för sortering av trävarorna. Investeringen kommer att genomföras sommaren 2020. Produktionen kommer även efter investeringen att vara inriktad mot furu.

– Investeringen innebär en ökning av kapaciteten och ökade möjligheter till flexibilitet i val av produkter och kunder. Med investeringen förbättras samtidigt arbetsmiljön och Vimmerby-sågen blir en modern och effektiv anläggning, säger Peter Nilsson CEO/Koncernchef.