Tag: I genomsnitt uthärdade stålbandsglödlinjen oplanerade driftstopp på 17 timmar per år